Kattintson a képre a bezáráshoz

Korpuszok, nyelvtechnológiai eszközök és kísérletes módszerek a bölcsészet- és társadalomtudományokban

workshop

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének,
az MTA DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottság Nyelvtudományi Munkabizottságának
és a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának szervezésében

2019. Február 7.

DAB Székház,
4032 Debrecen, Thomas Man utca 49.,
"Csokonai" terem

Tisztelt Érdeklődők!

A rendezvény célja, hogy a nyelvészettel, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók, oktatók és kutatók körében népszerűsítse a számítógépes eszközökkel (korpuszok, lekérdezőeszközök, elemzőszoftverek stb.) és kísérletes módszerekkel történő kutatást. A részvételhez haladó számítógép-felhasználói és programozói, valamint kísérlettervezési ismeretekre nincs szükség. A konferencia előadói olyan elismert oktatók és kutatók, akik az általuk bemutatott nyelvtechnológiai eszközök megalkotói, illetve haladó szintű felhasználói, kísérletek tervezői. Az előadások során közérthetően mutatják be a számítógépes és kísérletes erőforrások használatát. A bemutatottak – igény szerint – saját laptopon követhetőek. Bízunk abban, hogy minden résztvevő hasznos tudással gazdagodik, és szakmai munkája során – esetleg egyetemi kurzusok keretében – folytatja a kutatáshoz használható számítógépes és kísérletes eszközök megismerését; s a rendezvénnyel hozzájárulunk beadandó dolgozatok, szakdolgozatok és tudományos közlemények létrejöttéhez.

Program

9:00Megnyitó (Prof. Dr. Keményfi Róbert, a DE BTK dékánja)
9:10 Váradi Tamás: CLARIN & HunCLARIN
9:30 Sass Bálint: Keresés korpuszban
10:15 – 10:30 Kávészünet
10:45 Simon Eszter: Magyar nyelvű történeti korpuszok
11:15 Vadász Noémi: Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába
12:00 – 13:15 Ebédszünet
13:15 Laczkó Tibor - Rákosi György: HunGram 2.1 és a HG-2 Treebank – Nyelvtanfejlesztés, implementáció és korpuszépítés
14:00 Hunyadi László – Szekrényes István: A HuComTech Multimodális Korpusz
14:45 – 15:00 Kávészünet
15:00 Fehér Krisztina: Magyar óvodások attidűdje a nyelvjárási fonológiai variációhoz
15:30 Gáspár László Ervin: Szófelhő és ontológia generálás szövegbányászathoz
16:00 Zárszó

Előadók

Az MTA Nyelvtudományi Intézet
Nyelvtechnológia Kutatócsoportjának munkatársai:

Dr. Sass Bálint

Dr. Simon Eszter

Dr. Váradi Tamás

Vadász Noémi

A Debreceni Egyetem
Bölcsészettudományi Karának munkatársai:

Prof. Dr. Hunyadi László

Prof. Dr. Laczkó Tibor

Dr. Fehér Krisztina

Dr. Rákosi György

Gáspár László Ervin

Szekrényes István

Szervezők

Dr. Váradi Tamás
a HunClarin koordinátora

Prof. Dr. Laczkó Tibor
az MTA DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottság
Nyelvtudományi Munkabizottságának elnöke

Szekrényes István
a rendezvény koordinátora

TámogatókKontakt

szekrenyes.istvan@arts.unideb.hu

Képek a workshopról